Барыс Кіт

Я ўсім рабіў дабро. Таму і дажыў да 100 год

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Ігнат Дамейка падзяліўся цікавай звесткай
  • Нацыянальнага героя Чылi

    У дзень смерцi Iгната Дамейкi прэзiдэнт краiны прысудзiў яму званне Нацыянальнага героя Чылi, нямногія нашы землкі сталі нацыянальнымі героямі іншых краін

Францыск Скарына быў пазначаны на фотаздымку
Змітрок Бядуля падзяліўся цікавай звесткай
  • Прынёс адзнаку інтэлігентнасці ў беларускую літаратуру

    У маладосці Змітрок Бядуля быў блізкі да сімвалістаў, але элементы сімвалізму ў яго творчасці грунтаваліся на беларускай глебе, на фальклорна-міфалагічных вытоках. У беларускую...