Кузьма Чорны

«Божа, напішы за мяне мае раманы, хіба так маліцца, ці што?..»

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Максім Гарэцкі падзяліўся цікавай звесткай
  • Меў добрую музычную памяць

    Максім Гарэцкі меў добрую музычную памяць і граў на скрыпцы, балалайцы, з захапленнем слухаў і запамінаў народныя песні
Тадэвуш Касцюшка быў пазначаны на фотаздымку
Вітаўт падзяліўся цікавай звесткай
  • Як князь Вітаўт каралю Ягайлу жонку сасватаў

    Едучы назад, вялікі князь Вітаўт і кароль Ягайла заехалі ў Друцак і былі на абедзе ў князя друцкага Сямёна Дзімітравіча. У караля Ягайлы ўжо трэцяя жонка была памерла без плода, ды ён...