Браніслаў Тарашкевіч

Аснова нацыянальнага адраджэньня кожнага народу – яго родная школа

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Антон Луцкевіч падзяліўся цікавай звесткай
  • Адзін з ініцыятараў Канфедэрацыі Вялікага Княства Літоўскага

    Антон Луцкевіч быў адным з ініцыятараў Канфедэрацыі Вялікага Княства Літоўскага
Францыск Скарына быў пазначаны на фотаздымках
Алаіза Пашкевіч падзялілася цікавай звесткай
  • Змалку не хацела быць хатняй гаспадыняй

    Паводле старэйшага брата Войцеха:

    «Бабка вучыла ўнучку ручным работам, але яна імі неахвотна займаецца, ня мае да іх «ніякае здольнасьці». Адзінае што любіла гатаваць — гэта...