Еўфрасіння Полацкая

Збірайце добрыя думкі ў сэрцы сваім, як пчала мёд

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Часлаў Пяткевіч падзяліўся цікавай звесткай
  • «Усходняе Палессе» прысвечана Чаславу Пяткевічу

    Калі выйшла манаграфія Казіміра Машынскага «Усходняе Палессе» (1928 г.), то на першай старонцы значылася, што праца прысвечана Чаславу Пяткевічу, выказвалася падзяка і падрабязна...

Францішак Багушэвіч быў пазначаны на фотаздымку
Янка Маўр падзяліўся цікавай звесткай
  • Псеўданім

    «Янка» – гэта беларускі аналаг імя «Іван». Як паказвала даследчыца творчасці Янкі Маўра беларуская літаратуразнаўца Эсфір Гурэвіч, пісьменнік, захаваўшы сваё сапраўднае імя ў першай частцы...