Фёдар Янкоўскі

Як жылі і будуць жыць у вяках нашы слынныя Францыск Скарына і Кастусь Каліноўскі, Францішак Багушэвіч і Максім Багдановіч, Янка Купала і Якуб Колас. Як жыла і надалей будзе жыць і квітнець наша Беларусь! Жыві, наша Слова!

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Цішка Гартны падзяліўся цікавай звесткай
  • Цішка Гартны - перакладчык

    Цішка Гартны пераклаў на беларускую мову першую кнігу рамана А. Фадзеева «Апошні з удэге», пачаў перакладаць «Мёртвыя душы» Мікалая Гогаля

Янка Купала быў пазначаны на фотаздымку
Кузьма Чорны падзяліўся цікавай звесткай
  • Мемарыяльныя знакі

    У 2000 годзе на Капыльшчыне адкрыты два мемарыяльныя знакі