Васіль Быкаў

Чалавек, як i кожная жывая iстота ад Бога, нараджаецца свабодным

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Андрэй Макаёнак падзяліўся цікавай звесткай
  • Адораны чалавек

    Андрэй Макаёнак быў вельмі адораным чалавекам: добра маляваў, разбярыў па дрэве, валодаў талентам актора. Пісаць вершы і замалёўкі пачаў яшчэ ў школьныя гады

Уладзімір Мулявін быў пазначаны на фотаздымках
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч падзяліўся цікавай звесткай
  • Дунін-Марцінкевіч выкраў сваю нявесту

    Менавіта, падчас службы ў пана Бараноўскага, Вінцэнт знаёміцца з яго дачкой Юзэфай, у якую моцна закахаўся. Бацькі былі супраць іх шлюбу. У вачах будучага цесця Вінцэнт быў «гарбатым...