Адам Станкевіч

Чалавек, які сапраўды любіць свайго бліжняга, мае ўважнае вока на яго патрэбы

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Альгерд Абуховіч падзяліўся цікавай звесткай
Адам Станкевіч прыгадвае падзею
Янка Маўр падзяліўся цікавай звесткай
  • Эсперантыст

    Янка Маўр быў вядомым эсперантыстам. Свайму зяцю Міхасю Міцкевічу ён чытаў «Яўгена Анегіна» на эсперанта. Ведучы перапіску з эсперантыстамі свету і атрымліваючы ад іх наўпрост рэдкую...