Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

Кожнае Божае стварэнне прывязваецца да роднага кута, у якім, выходзячы з мацярынскага лона, выдала першыя гукі, у якім, падтрыманае чулымі, клапатлівымі рукамі бацькоў ставіла першыя крокі

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Кузьма Чорны падзяліўся цікавай звесткай
  • Ушанаванне памяці

    Імем Кузьмы Чорнага названа школа ў Цімкавічах, дзе існуе прысвечаны яму літаратурны музей, філіял Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры

Францыск Скарына быў пазначаны на фотаздымках
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч падзяліўся цікавай звесткай
  • Тэатральная трупа

    У тэатральную трупу (больш за 20 чалавек) уваходзілі Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, яго дочкі Каміла і Мальвіна, сын Міраслаў, К. Кжыжаноўскі, Ляўданскі, Лопат, Ю. Кабылінскі, Прушынскі і інш. У...