Алесь Гарун

Ты, мой брат, каго зваць беларусам, Роднай мовы сваёй не цурайся; Як нi зрокся яе пад прымусам, Так i вольны цяпер не зракайся.

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч падзяліўся цікавай звесткай
  • Пісаў па-беларуску і па-польску

    Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч пісаў па-беларуску і па-польску
Якуб Колас быў пазначаны на фотаздымках
Пятрусь Броўка падзяліўся цікавай звесткай
  • Здагадкі аб працы на спецслужбы

    У біяграфіі Пятруся Броўкі адсутнічаюць згадванні пра арышты, ператрусы, адкрытыя лісты ці асуджэнні ў друку. Многія лічылі, што злучана гэта з яго працай на спецслужбы (ніякіх довадаў...