Леў Сапега

Пільнуйцеся, каб абіраліся і ў суды, і ў трыбуналы людзі, якія не толькі добра дасведчаныя ў законах, але і сумленне маюць, і Бога баяцца; якія б дзеля спажытку свайго, ласункаў ды падарункаў, на шкоду бліжнім законаў не перакручвалі, але, простай дарогаю ідучы, трымаліся праўды святой і людской справядлівасці і захавалі вольнасць, якою мы цешымся, у цэласнасці непарушнай

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Максім Гарэцкі падзяліўся цікавай звесткай
  • Кнігі Максіма Гарэцкага выдаваліся на розных мовах

    Кнігі Максіма Гарэцкага выдаваліся на расейскай, украінскай, польскай, нямецкай мовах
Максім Багдановіч быў пазначаны на фотаздымку
Францыск Скарына падзяліўся цікавай звесткай
  • Смерць жонкі Маргарыты

    Дакументальных пацверджанняў пра смерць Маргарыты няма, аднак у пазнейшых архіўных матэрыялах з 1532 яе імя не згадваецца. Вялікі пажар у Вільні​ летам 1530 спустошыў дзве трэці горада. Ці не...