Алаіза Пашкевіч

Хто адрокся мовы бацькоў сваіх, хто ўдзеў чужую апратку — той адышоў ад народу далёка-далёка. Ён чужы ў роднай вёсцы, у сваёй сям’і. І на яго браты глядзяць як на чужынца

Беларускія Героі прапануюць месцы нараджэння герояў
loader
Іван Луцкевіч падзяліўся цікавай звесткай
  • Выхоўваўся пад уплывам твораў беларусіх пісьменнікаў

    Іван Луцкевіч выхоўваўся пад уплывам твораў Францішка Багушэвіча і Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча

Тадэвуш Касцюшка быў пазначаны на фотаздымку
Адам Міцкевіч падзяліўся цікавай звесткай
  • Кратэр на Меркурыі

    Імя паэта носяць астэроід галоўнага пояса астэроідаў 5889 Міцкевіч і кратэр на Меркурыі