Фотаздымкі (5)
 • 15 ліпеня 1876

  Дзень нараджэння

  Нарадзілася ў вёсцы Пешчына недалёка ад Ліды ў дробнай шляхецкай сям'і

 • год 1894 18 гадоў

  4-ты клас прыватнай жаночай гімназіі

  Падрыхтаваная «хатнімі настаўнікамі» да гімназіі, Алаіза паступіла ў 4-ты клас прыватнай жаночай гімназіі В. Прозаравай у Вільні

 • год 1901 25 гадоў

  Скончыла жаночую гімназію

  Скончыла поўны курс жаночай гімназіі

 • год 1902 26 гадоў

  Хатняя настаўніца

  Пасля спецыяльных іспытаў атрымала пасведчанне на званне хатняй настаўніцы
 • год 1903 27 гадоў

  Курсы выхавальніц і кіраўніц фізічнай адукацыі

  Пачала вучобу на Курсах выхавальніц і кіраўніц фізічнай адукацыі П. Ф. Лесгафта ў Пецярбурзе. У гэты час у Пецярбурзе ўжо арганізацыйна аформіўся і дзейнічаў гурток студэнтаў-беларусаў...

 • год 1904 28 гадоў

  Спецыяльныя іспыты ў Аляксандраўскай жаночай гімназіі

  Здала спецыяльныя іспыты ў Аляксандраўскай жаночай гімназіі, а таксама атрымала пасведчанне аб здачы лацінскай мовы ў аб'ёме гімназічнага курса пры Пецярбургскай​ першай гімназіі

 • год 1904 28 гадоў

  Прапагандысцкая праца

  Напярэдадні рэвалюцыйных падзей, Цётка вярнулася з Пецярбурга ў Вільню​ і распачала тут актыўную прапагандысцкую працу сярод віленскіх рабочых, «укладаючы ў яе непачаты край энергіі і...

 • травень 1905 28 гадоў

  Жаночы з'езд

  Прымала ўдзел у жаночым з'ездзе ў Маскве як «дэлегатка ад беларускіх жанчын»

 • год 1905 29 гадоў

  Сястра міласэрнасці ў псіхіятрычным шпіталі

  Цётцы даводзіцца жыць на нелегальным становішчы. Яна хавалася ад паліцыі ў Нова-Вілейцы, дзе працавала сястрой міласэрнасці ў псіхіятрычным шпіталі
 • студзень 1906 29 гадоў

  2-і з'езд Беларускай рэвалюцыйнай грамады

  Цётка прымала актыўны ўдзел у 2-м з'ездзе Беларускай рэвалюцыйнай грамады ў Менску, на якім было высунута ў якасці праграмнага пытанне аб стварэнні незалежнай беларускай рэспублікі

 • сярэдзіна 1906 29 гадоў

  Эмігранцкія вандроўкі

  Пачынаюцца эмігранцкія вандроўкі Алаізы. Спачатку Цётка наведала Львоў, відаць, таму, што туды яе запрасіў I. Свянціцкі — вядомы ўкраінскі славіст, знаўца беларускай літаратуры

 • год 1906 30 гадоў

  «Наша доля» і «Наша Ніва»

  Стараннямі «грамадоўцаў», і ў тым ліку Цёткі, пачала выходзіць першая беларуская легальная газета «Наша доля», якая на шостым нумары сваё існаванне спыніла. Спрычынілася Цётка і да выдання...
 • год 1906 30 гадоў

  «Хрэст на свабоду» і «Скрыпка беларуская»

  Пры садзейнічанні I. Свянціцкага ў выдавецтве Базыльянскага кляштара ў м. Жоўква (цяпер г. Несцераў) непадалёку ад Львова пабачылі свет паэтычныя кнігі Цёткі кірыліцай «Хрэст на свабоду» і

 • год 1906 30 гадоў

  «Першае чытанне для дзетак-беларусаў»

  Дбаючы аб асвеце роднага народа, Цётка рыхтуе «Першае чытанне для дзетак-беларусаў»

 • год 1907 31 год

  Сухоты

  Абвастрыліся сухоты, і Цётка на некалькі месяцаў выехала на лячэнне ў Закапанэ

 • вясна 1908 31 год

  Ягелонскі універсітэт

  Цётка ў Кракаве, яна залічана на летняе паўгоддзе на філасофскі факультэт Ягелонскага універсітэта

 • год 1908 32 гады

  Падарожжа па Італіі

  Разам з жонкай I. Білюнаса падарожнічала па Італіі

 • 1909- 1910 34 гады

  Урокі грэчаскай мовы

  Цётка была «надзвычайнай» слухачкай філасофскага факультэта Львоўскага універсітэта. Яна хадайнічала аб залічэнні яе ў «звычайныя» слухачкі (або інакш на стацыянарнае аддзяленне) і дзеля...

 • год 1910 34 гады

  Беларускі тэатр

  Цётка брала ўдзел у стварэнні беларускага тэатра Iгната Буйніцкага, бо разглядала сцэнічнае мастацтва як сродак абуджэння народа да свядомага культурнага жыцця. Яна сама была выдатнай...

 • 7 лютага 1911 34 гады

  Шлюб

  Адбыўся шлюб Алаізы Пашкевіч са Сцяпанам Кайрысам, літоўскім інжынерам, дзеячам літоўскай сацыялдэмакратыі

 • год 1912 36 гадоў

  Львоўскі ўніверсітэт

  Стала слухачкай філасофскага факультэта Львоўскага​ універсітэта. Яна збірала матэрыялы і мелася пісаць грунтоўную даследчую працу аб беларускай батлейцы, пра якую нагадвае цяпер...

 • канец 1913 37 гадоў

  Вяртанне ў Беларусь

  Цётка назусім вяртаецца ў Беларусь

 • сакавік 1914 37 гадоў

  Фінляндыя

  Каб паправіць здароўе, Цетка гасцявала ў Фінляндыі, напісаўшы аб гэтым каштоўныя сваей пазнавальнасцю ўспаміны

 • лета 1914 38 гадоў

  Падарожжа ў Швецыю

  Падарожнічала ў Швецыю, мелася наведаць Нарвегію, але пачатак сусветнай вайны змусіў Цётку вярнуцца дадому

 • год 1914 38 гадоў

  Часопіс для моладзі «Лучынка»

  Стараннямі Цёткі ў Менску пачынае выдавацца часопіс для моладзі «Лучынка», рэдактарам якога яна фактычна з'яўлялася

 • год 1915 39 гадоў

  Грамадская дзейнасць

  Грамадская дзейнасць Цёткі цесна злучана з Беларускім таварыствам дапамогі ахвярам вайны. Яна шмат працуе па арганізацыі беларускіх школ і настаўніцкіх курсаў у Вільні. Як сястра...

 • студзень 1916 39 гадоў

  Смерць бацькі

  Цётка атрымала паведамленне аб смерці бацькі і выехала на пахаванне яго ў Ліду. Пасля наведала Стары Двор і, застаўшыся там на некаторы час, каб дапамагчы хворым землякам, сама заразілася і...

 • 5 лістапада 1916 40 гадоў

  Смерць

  Яе аслаблены сухотамі і цяжкімі варункамі жыцця арганізм не здолеў змагацца з хваробаю, і Цётка памерла пад дахам роднага дома. Пахаваная яна ў Старым Двары

loader