Фотаздымкі (26)
 • 7 ліпеня 1882

  Дзень нараджэння

  Нарадзіўся ў фальварку Вязынка Мінскага павету Мінскай губерніі (цяпер – Маладзечанскі раён Мінскай вобласці) у сям'і арандатара

 • год 1889 7 гадоў

  Сенніцкая народная школа

  Вучоба ў Сенніцкай народнай школе

 • год 1890 8 гадоў

  Пераезд у Менск

  Вучоба ў прыватнай падрыхтоўчай школе ў Менску

 • 1897- 1898 16 гадоў

  Бяларуцкае народнае вучылішча

  Вучоба ў Бяларуцкім народным вучылішчы

 • год 1902 20 гадоў

  Смерць родных

  Паміраюць бацька Янкі, а пазней брат і дзве сястры. Янка становіцца галоўным кармільцам вялікай сям’і.
 • год 1902 20 гадоў

  Пачынае працаваць

  Працуе хатнім настаўнікам, пісарам у судовага следчага, прыказчыкам у панскім маёнтку, чорнарабочым, памочнікам вінакура на броварах.

 • год 1902 20 гадоў

  Пачынае пісаць вершы

  Пачынае пісаць вершы спачатку на польскай мове

 • год 1903 21 год

  Выданне вершаў

  Некаторыя вершы на польскай мове былі надрукаваны ў часопісе «Ziarno»

 • 15 ліпеня 1904 22 гады

  Першы беларускамоўны верш

  Першы беларускамоўны верш «Мая доля», які быў напісаны лацінкай

 • 15 траўня 1905 22 гады

  Публікацыя верша «Мужык»

  Значная падзея ў беларускай літаратуры: у менскай рускамоўнай газеце «Северо-Западный край» публікуецца па-беларуску верш «Мужык», упершыню падпісаны псеўданімам «Я. Купала». Гэта было...

 • год 1907 25 гадоў

  Атрыманне пашпарту

  Янка Купала атрымаў бестэрміновы пашпарт як мешчанін горада Менска
 • год 1907 25 гадоў

  Першая публікацыя ў беларускім друку

  Першая публікацыя ў беларускім друку, у газеце «Наша Ніва» верш «Касцу»

 • год 1908 26 гадоў

  Зборнік «Жалейка»

  У Санкт-Пецярбургу ў выдавецтве «Загляне сонца і ў наша аконца» выйшаў першы зборнік твораў паэта «Жалейка» тыражом 4300 экз., дзе быў змешчаны верш «А хто там ідзе?», які адразу набыў статус...

 • год 1908 26 гадоў

  Першая драматычная паэма

  Першая драматычная паэма «Адвечная песня» – складаецца з дванаццаці праяў, у якіх на падставе рэалістычнага сюжэту, але праз вобразы-сімвалы Жыцця, Долі, Голаду і Холаду, Бяды, Вясны, Лета,...

 • 1908- 1909 27 гадоў

  Жыве ў Вільні

  Жыве ў Вільні, працуе ў рэдакцыі газеты «Наша Ніва» і прыватнай бібіліятэцы Барыса Даніловіча «Веды»

 • снежань 1909 27 гадоў

  Пераезд у Санкт-Пецярбург

  Па запрашэнні прафесара Браніслава Эпімах-Шыпілы Янка Купала пераязджае з Вільні ў Санкт-Пецярбург, дзе жыве звыш трох гадоў. Тут малады паэт працуе на Казённым вінзаводзе № 3, у Публічнай...

 • год 1910 28 гадоў

  Зборнік «Гусляр»

  Выдадзены зборнік «Гусляр»

 • год 1910 28 гадоў

  Драматычныя паэма «Сон на кургане»

  Убачыла свет драматычныя паэма «Сон на кургане» – адзін з самых таямнічых твораў Янкі Купалы – праз архетып пошукаў страчанага Раю ўвасабляе беларускі шлях да самапазнання і спасціжэння...

 • чэрвень 1912 29 гадоў

  «Паўлінка»

  Камедыя «Паўлінка» – жамчужына беларускага мастацтва. «Паўлінка» – звычайная гісторыя пра тое, як дзяўчына выбрала сабе жаніха насуперак бацькоўскай волі. У «Паўлінцы» Янка Купала ў некаторай...

 • жнівень 1912 30 гадоў

  Сустрэча з Якубам Коласам

  На хутары Смольня, каля вёскі Мікалаеўшчына, адбылася першая сустрэча Янкі Купалы з Якубам Коласам​, якая паклала пачатак іх сяброўству

 • 27 студзеня 1913 30 гадоў

  Першая пастаноўка «Паўлінкі»

  Упершыню «Паўлінка» была пастаўлена ў Вільні Беларускім музычна-драматычным гуртком (рэжысёр Алесь Бурбіс). На прэм’еры прысутнічаў Янка Купала.

 • год 1913 31 год

  Зборнік «Шляхам жыцця»

  Выдадзены зборнік «Шляхам жыцця» ў выдавецтве «Загляне сонца і ў наша ваконца» тыражом 3000 экз. і прысвечаны пецярбургскаму доктару А. П. Ярэмічу, на ўласныя сродкі якога і быў выдадзены. У...

 • год 1913 31 год

  Напісанне рамантычных паэм

  Напісанне рамантычных паэм «Бандароўна», «Магіла льва», «Яна і я»

 • лета 1913 30 гадоў

  П'еса «Прымакі»

  Адчуваючы патрэбу маладога беларускага тэатра ў лёгкай камедыі, Янка Купала у Акопах піша п’есу «Прымакі». Аўтар удала выкарыстоўвае традыцыйныя прыёмы народных камедый і інтермедый, з...

 • верасень 1913 31 год

  «Раскіданнае гняздо»

  «Раскіданае гняздо» – асэнсаванне нацыянальнай і сямейнай трагедыі, вяршыня беларускай драматургіі. Драма была завершана ў Акопах. Аўтабіяграфічны твор (Луцэвічы былі выгнаны са сваёй...

 • 1913- 1915 33 гады

  Беларускае выдавецкае таварыства

  Адказны сакратар Беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні

 • сакавік 1914-жнівень 1915 33 гады

  Рэдактар «Нашай Нівы»

  Займае пасаду рэдактара-выдаўца «Нашай Нівы»

 • 1915- 1916 33 гады

  Маскоўскі гарадскі народны універсітэт

  Вучоба ў Маскоўскім гарадскім народным універсітэце імя А. Шаняўскага (слухач гісторыка-філасофскага цыкла). Тут адбываецца лёсавызначальная сустрэча з Уладзіславай Станкевіч, знаёмства...

 • 23 студзеня 1916 33 гады

  Вянчанне

  Вянчанне з Уладзіславай Станкевіч у Маскоўскім Петрапаўлаўскім касцёле

 • студзень 1916 33 гады

  Мабілізацыя ў армію

  Мабілізаваны ў армію. Служыў у дарожна-будаўнічым атрадзе Варшаўскай акругі шляхоў зносін у Полацку. Атрадам кіраваў брат жонкі В. Станкевіч

 • канец 1917 35 гадоў

  Пераезд у Смаленск

  Пераехаў у Смаленск, дзе працаваў агентам па забеспячэнні ў харчовым камітэце Заходняй вобласці. Гэта быў асабліва складаны перыяд у жыцці паэта-грамадзяніна, бо яго хвалявала, а ці будзе...

 • студзень 1919 36 гадоў

  Пераезд у Менск

  Пераехаў у Менск. Як паэт і публіцыст актыўна выступаў у прэсе (газетах «Звон», «Беларусь», «Вольны сцяг», «Савецкая Беларусь», часопісе «Рунь»)

 • 24 чэрвеня 1920 37 гадоў

  15-годдзе літаратурная творчасці

  Быў наладжаны банкет з нагоды 15-годдзя літаратурнай творчасці Купалы. На ім паэт выступіў з прамовай, тэкст якой да 1988 году не быў апублікаваны.

 • з 1921 39 гадоў

  Жыццё краіны

  Удзельнічаў у грамадскім, культурным і навуковым жыцці краіны, у тым ліку ў стварэнні Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Інстытута беларускай культуры, рэспубліканскіх выдавецтваў,...
 • год 1922 40 гадоў

  Зборнік «Спадчына»

  Зборнік «Спадчына» складаецца з вершаў і паэм, напісаных у 1913–1919 гадах. Усе творы знітаваныя ідэяй адраджэння і незалежнасці Бацькаўшчыны, праблемай выбару свайго шляху на зломе гісторыі і...

 • ліпень 1922 40 гадоў

  Трагікамедыя «Тутэйшыя»

  Трагікамедыя «Тутэйшыя» – адлюстраванне жыцця беларусаў у гады грамадзянскай вайны, імкненне драматурга да абуджэння нацыянальнай і чалавечай годнасці.

 • год 1923 41 год

  Літаратуразнаўчы слоўнік

  Падрыхтаваў літаратуразнаўчы слоўнік «Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва», які ўвайшоў у серыю «Беларускай навуковай тэрміналогіі», выдадзенай Інбелкультам

 • год 1924 42 гады

  Паэма «Безназоўнае»

  Друкуе паэму «Безназоўнае», у якой усхваляе барацьбу за незалежнасць папярэдніх гадоў і заклікае не спыняць змагання, замацоўваць ужо дасягнутае і пакінуць пасля сябе цалкам вольную...

 • год 1925 43 гады

  VІІ Усебеларускі з’езд Саветаў БССР

  Паэт з’яўляецца дэлегатам VІІ Усебеларускага з’езда Саветаў БССР
 • год 1925 43 гады

  Народны паэт Беларусі

  З нагоды 20-годдзя літаратурнай дзейнасці нададзена ганаровае званне народнага паэта Беларусі.

 • год 1926 44 гады

  Пакупка дома

  Адбылася значная падзея ў асабістым жыцці Янкі Купалы: пакупка свайго дома напалову з сям’ёй малодшай сястры Леакадзіі ў прыгожым кутку Менска – каля Свіслачы. На вялікі жаль, гэты дом у час...

 • год 1926 44 гады

  Тэрмілагічная камісія Інбелкульта

  Янка Купала працуе ў Тэрмілагічнай камісіі Інбелкульта, удзельнічае ў Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі
 • год 1927 45 гадоў

  Літаратурная суполка «Полымя»

  Узначальвае літаратурную суполку «Полымя», якая аб’яднала пісьменнікаў-«адраджэнцаў»

 • год 1927 45 гадоў

  Палітычны прытулак у Чэхіі

  Падчас візіту ў Чэхаславаччыну прадстаўнік эміграцыйнага ўраду БНР патаемна прапанаваў Купалу палітычны прытулак у Чэхіі. Паэт адмовіўся, спаслаўшыся на сваякоў у Беларусі.

 • год 1928 46 гадоў

  Член Беларускай акадэміі навук

  Абраны правадзейным членам Беларускай акадэміі навук

 • 20 лістапада 1930 48 гадоў

  Спроба самагубства

  Не вытрымаўшы здзекаў, Купала робіць спробу самагубства, але застаецца жывы

 • 14 снежня 1930 48 гадоў

  «Адкрыты ліст Янкі Купалы»

  Калі Янка Купала ляжаў у шпіталі, канчаткова зломлены, падпісвае гэтак званы «Адкрыты ліст Янкі Купалы» з адрачэннем ад нацыянальнай ідэі. У гэтым лісце, надрукаваным у газеце «Звязда»,...

 • год 1933 51 год

  Паэма «Над ракой Арэсай»

  Напісана паэма «Над ракой Арэсай»

 • год 1935 53 гады

  Наведвае Славаччыну

  Купала разам з дэлегацыяй савецкіх журналістаў і пісьменнікаў наведвае Славаччыну, у прыватнасці жывапіснае мястэчка Святы Юр

 • год 1939 57 гадоў

  Ордэн Леніна

  Узнагароджванне Янкі Купалы ордэнам Леніна

 • год 1941 59 гадоў

  Сталінская прэмія

  Наданне зборніку паэта «Ад сэрца» Сталінскай прэміі І-й ступені

 • 4 чэрвеня 1942 59 гадоў

  Выкліканне ў Маскву

  Купала быў раптоўна выкліканы ў Маскву тэлеграмай ад старшыні Саўнаркаму БССР І. С. Былінскага

 • 28 чэрвеня 1942 59 гадоў

  Смерць

  Янка Купала трагічна загінуў, упаўшы з лесвічнай пляцоўкі дзевятага паверха гасцініцы «Масква»

 • 1 ліпеня 1942

  Пахаванне на Ваганькаўскіх могілках

  Пахавалі паэта на Ваганькаўскіх могілках у Маскве

 • год 1962

  Прах перавезены ў Менск

  Прах Янкі Купалы быў перавезены на Радзіму і пахаваны на Вайсковых могілках у Менску

loader